Quickscan

Het is bekend dat 65% van de tandartsen en 90% van de mondhygiënisten fysieke klachten hebben. Maar ook als er geen klachten zijn, is het belangrijk aandacht te geven aan gezond werken. Aeflex komt bij u in de praktijk om alle medewerkers, van balie tot stoel, training te geven 'on the job'.

Elke medewerker krijgt 45-90 minuten persoonlijke aandacht en tips, tijdens het werk. Met behulp van een iPad wordt de werkhouding en - techniek besproken. De medewerker kan de tips direct toepassen in de praktijk.

Met deze quickscan kunt u relatief voordelig uw hele praktijk de kans geven om kennis te maken met gezond werken. Na 3-6 maanden volgt een follow-up.

De quickscan is geschikt voor tandartsen, alle specialisaties zoals endodontologie, kindertandheelkunde en parodontologie, mondhygiënisten, assisterenden, baliemedewerkers en de praktijkmanager.

© 2016 ÆFLEX Dental